По знакон за прваче ви следува слободен ден


Учебната година започнува на 3-ти септември. Првиот училишен ден е возбудлив за сите, но најмногу за првачињата кои за прв пат седнуваат во училишна клупа.

3000_den_prvacinj-696x385

Според Законот, на секој вработен му следува право на слободен ден за време на првиот училишен ден на своето дете.

Согласно член 28 од Општиот колективен договор за јавниот сектор, работникот има право на платен одмор од еден ден за првиот ден на училиште на своето прваче.

Од Министерството за труд и социјална објаснуваат дека ова отсуство, согласно колективниот договор, како и сите останати случаи на платен одмор заради лични и семејни околности, се остварува без оглед на барањата на процесот на работата и се користи во деновите на основот.

Што значи неплатен одмор и кој има право на истиот?

Најверојатно, знаете дека секој вработен има право на неплатено отсуство и за истото можете да прочитате повеќе информации кои би ви послужиле доколку некогаш треба да го искористите ова право.

За неплатеното отсуство од работа (мирување на работниот однос) основно е дека вработеното лице има право да побара неплатено отсуство поради лични причини или ако е избран или именуван за вршење некоја јавна функција, и за тој временскиот период не прима плата, за него не се плаќаат придонеси за задолжително социјално осигурување, а правата и обврските од работен однос му мируваат.


Skopje ID
[fbcomments]
Translate »