Нова фасада за средното училиште „Георги Димитров“


Нова фасада ќе добие средното училиште „Георги Димитров“ која треба да биде готова до крајот на летниот распуст.

Rekonstrukcija na fasada na SUGS Georgi Dimitrov (3)

Ова лето градежни работи се изведуваат во 16 средни училишта, а Град Скопје за реализација на овој проект од буџетот издвои 22.326.063 денари.

Во СУГС „Георги Димитров“ се реконструира фасадата на објектот, односно се врши завршна обработка на фасадните ѕидови со термоизолациона фасада со стиропор со дебелина од 10 сантиметри, врз кој ќе се нанесе фасаден декоративен малтер. Вкупната површина на фасадата на училиштето е 2.032 квадратни метри. Со реконструкцијата на фасадата на СУГС „Георги Димитров“ ќе се подобрат енергетските карактеристики на објектот. За овој зафат Градот Скопје од буџетот издвои околу 5 милиони денари.

Во изминатите години во ова средно училиште беше заменет покривот, подовите во училниците, прозорците, а исто така се изврши и гасификација на објектот.

Директорот на СУГС „Георги Димитров“, Саша Стоименов, нагласи дека со гасификацијата на објектот имаат зашеда за греење до 50%, а се надева дека со новата фасада, објектот ќе биде енергетски ефикасен и ќе имааат заштеда од 60 до 70%.

Според планот за работа во текот на летниот распуст во СУГС „Никола Карев“ се реконструира фискултурната сала; во СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“ се реконструира подот во фискултурната сала; во СУГС „Јосип Броз- Тито“ се заменува внатрешната столарија; во СУГС „Орце Николов“ се работи на реконструкција на санитарните јазли; во СУГС„ Васил Антевски Дрен“ се работи на реконструкција на прозорците; во СУГС „Марија Склодовска Кири“ се врши реконструкција на подот во училниците; во СУГС „Димитар Влахов“ се врши реконструкција на спортски терен; во СУГС „Браќа Миладиновци“ се работи на реконструкција на дворната површина во училиштето; во СУГС „Боро Петрушевски“ се заменува стариот покрив со ребраст лим на помошен објект- работилница; во СУГС „Зеф Љуш Марку“ се врши санација на покривот; во СУГС „Цветан Димов“ се реконструираат санитарните јазли; а во СУГС „Арсени Јовков“, СУГС „8 Септември“, СУГС „Здравко Цветковски“ и во СУГС „Лазар Танев“ се реконструираат подовите во училиштата.

 


SkopjeID
Доживеј го градот целосно!
[fbcomments]
Translate »