70 дена по првиот Бајрам во годината се прославува Курбан Бајрам, со овој празник  е комлетиран Светиот куран. За Фатмир ефенди Заими во Иса беговата џамија раскажа за времето кога прв пат се одбележал Крубан Бајрам.

По утринската молитва на верниците го почнуваат три дневното славење каде се одбележува со симоблично давање на курбан. Курбан Бајрам е петтиот темел на силамот доказ на солидарноста и благосостојбата. Со овој празник се крунисува аџилакот.

„На овој ден месето се дели на три дела, за фамилијата, за роднините иприајтелите и за сиромашните. Овој празник е на солидарноста и никогаш не смее да се забороват оние кои немаат да купат месо“, вели Фатмир ефенди Заими.

Денешниот празник е неработен за верниците од исламска вероисповед. По повод празникот целиот државен и политчки врв им го честитита празникот на верниците да живеат во добро здравје и среќа.