Забраната за движење во шума не важи за Водно, Гази Баба и туристичките тури

http://brucearnold.com/user.php?act=login Ограничувањето на движењето во шумите и шумските појаси од 6 јули до 15 август годинава, не важи за Водно, парк-шумата Гази Баба и организираните тури за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена, националните паркови и заштитените подрачја со посебна намена во Република Македонија.

go here

Order Soma 350 Mg tumblr_m522m1lthe1qgq9wco1_1280

source link

Buy Alprazolam Next Day Delivery Како што соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ), организираните туристички тури ќе бидат одобрени со дозвола од управата на ЈП „Македонски шуми“ и од управите на субјектите кои управуваат со заштитените подрачја (парк-шума, национални паркови, заштитени подрачја со посебна намена,…), а ќе се спроведуваат во придружба на претстaвник од овие институции.

http://mythreeandme.co.uk/2011/10/sanex-zero-range.html

Buy Ambien From China – Со забраната за движење во шумите и шумските појаси, субјектите кои стопанисуваат и управуваат со шумите и шумските предели треба да го зголемат присуството и контролата со зголемување на бројот на шумочувари од редот на вработените како и други овластени лица за заштита на шумите од пожари, и тоа секоја институција да спроведува координирани контроли на територијата на која има надлежност и да постапува во согласност со Законот за шуми особено од доменот на заштита на шумите од пожари, информира МЗШВ.

Buy Generic Valium 10Mg

Buy Phentermine Canada Online Со шумите за стопанска намена во Република Македонија стопанисува ЈП „Македонски шуми“ со 30 подружници, додека со шумите за посебна намена управуваат ЈУ Национални паркови „Маврово“ , „Пелистер“ и „Галичица“; ЈПУЗПП „Јасен“ – Скопје како и ЈП „Паркови и зеленило“ – Скопје.

Order Valium Xanax Online

watch МЗШВ нагласува дека забраната за движење низ шумите од седум часот наутро до 17 часот попладне, не важи за вработените во „Македонски шуми“ и во субјектите кои управуваат со заштитените подрачја.

http://crudengroup.co.uk/apple-touch-icon-120x120.png

see url Од 17 часот, пак, до седум часот наутро дозволено е движење на сите лица во шумите и шумските појаси заради одмор и рекреација на сопствена одговорност за својата безбедност и обврската за ненанесување штети на шумата (палење отворен оган во шума,…).

Buy Valium Egypt

Can You Buy Alprazolam In Mexico – За непочитување на одредбите од ова забрана, на сите лица затекнати во шума без соодветна дозвола од „Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја во недозволениот термин, ќе им се изрече глоба од 1.500 до 2.000 евра во денарска против вредност, апелира Министерството.

Cheap Xanax Pills

http://bedfordintegrativehealth.co.uk/osteopathy/conditions-we-treat/tennis-elbow МЗШВ информира дека е забрането палење стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата и друг земјоделски отпад на земјоделско земјиште како превентивна мерка за заштита на шумски пожари. За непочитување на оваа забрана, глобите се 1.500 до 3.000 евра.

http://beaumanorhall.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1563367257.6122529506683349609375

SkopjeID
Доживеј го градот целосно!
[fbcomments]
Translate »